Oudesluis bereidt zich voor op woningbouw


Het nieuwbouwplan in Oudesluis krijgt gestalte. Na het stedenbouwkundig onderzoek door de provincie, dat nog verricht moet worden (duur ± 9 maanden), zal zo spoedig mogelijk daarna begonnen worden met bouwen naar behoefte.


Gestreefd wordt naar een betaalbaar bouwplan met o.a. eengezinswoningen met een maximale verkoopprijs van ± € 150.000,00.


Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot kopen van woningen in eigen beheer die uitkomen op een prijs vanaf ± € 260.000,00 en uiteraard vrijstaande woningen of vrije kavels.


Mogelijke opties om woningen in goedkope segment aan te bieden is:

·         Wooncompagnie ontwikkelt een goedkope koopwoning onder koopzeker constructie; 

·         door een woning casco aan te bieden, waarbij de koper zelf de woning kan afbouwen;

·         door de grond in een erfpacht constructie aan te bieden, waarbij de koper alleen jaarlijks canon betaald. Hierdoor hoeft de koper niet meteen te investeren in de grond, waardoor de lasten laag blijven. Indien er op termijn voldoende financiële middelen zijn, kan de koper de grond alsnog aankopen.


Indien u geïnteresseerd bent in een woning reageer dan voor 16 juni op volgend e-mailadres: kw.doets@quicknet.nl.


Aangezien de gemeente een duidelijk beeld wil krijgen van hetgeen er gebouwd moet worden, wordt u verzocht aan te geven wat u wilt/kan verwonen en wat voor pand (+ prijs) u eventueel in Oudesluis te koop aan gaat bieden.


Soort nieuwbouw woning:                                 + bedrag €

Te koop aangeboden woning:   ja / nee            + bedrag €


Tevens vermelden u naam, adres, postcode, woonplaats, tel.nr/mobiel