Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2015-2016

ü Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest. Tevens zijn diverse bestuursleden bij de commissievergaderingen geweest betreffende 400 jaar Oudesluis.

ü Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. bestemming school, sociaal domein, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, convenant dorpsraden, wateroverlast, situatie De Akker en Dorpsvisie).

ü Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

ü Het bestuur is ingegaan op uitnodigingen van diverse aangelegenheden zoals fractievergaderingen, vergadering van VvKkNH, etc.

Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.

In mei is het zwembad weer klaargemaakt voor gebruik en zijn er schilderwerkzaamheden gedaan. ADB heeft gereageerd op wijziging openingstijden van de brug en de sluis, die zonder overleg zijn gewijzigd. De veiling voor 400 jaar Oudesluis was een groot succes.

In juni zijn de betonpaaltjes in de Jippesstraat vervangen. Rabobank Fietstocht gefietst en hebben hiermee € 200,00 verdiend. Er is een mooi plan gemaakt voor de levensloopbestendige appartementen in de school. P. Slik en K. Doets zijn naar de ALV Zijper Eilant op 16 mei geweest en hebben een uiteenzetting gegeven over 400 jaar Oudesluis

In september zijn de vergunningen voor alle activiteiten aangaande 400 jaar Oudesluis aangevraagd

In oktober is het 2de veldbezoek geweest. I.s.m. wethouder Jelle Beemsterboer is er een commissie samengesteld die zich bezig houdt met toekomstige dorpsontwikkelingen.

In november zijn nieuwe geluidsmetingen bij de skate baan verricht.

In december is de kerstboom geplaatst met uitgebreide LED-verlichting. Wederom gulle gevers voor de onkosten van de boom. Mededeling minder subsidiegelden voor zwembad en ADB. Brug schoongemaakt en nieuwe spot geplaatst.

In januari de feestelijke opening 400 jaar Oudesluis op het pleintje.

In maart toezegging ontvangen voor plaatsing zonnepanelen bij het zwembad. Voorlichtingsavond omtrent het realiseren van appartementen in de Bijenkorf.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com en onze website voor 400 jaar Oudesluis www.400jaaroudesluis.nl

http://www.schagen24.nl/nieuws/nieuws/dorpsraad-oudesluis-bezocht-door-b---w