Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2014-2015


Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest. Tevens zijn diverse bestuursleden bij de commissievergaderingen geweest betreffende 400 jaar Oudesluis.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. sociaal domein, subsidiebeleid, convenant dorpsraden, accommodatiebeleid,beheer zwembad,  wateroverlast en situatie De Akker).

Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Het bestuur is ingegaan op uitnodigingen van diverse aangelegenheden zoals  fractievergaderingen, vergadering van VvKkNH, etc.


Regelmatig werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.


In mei is het zwembad weer klaargemaakt voor gebruik en zijn er schilderwerkzaamheden gedaan. De brug is in eigen beheer schoongemaakt door ADB. De gemeente geeft hiervoor een financiële bijdrage. Enquête “Leefbaarheid in Oudesluis” is rondgebracht.


In juni  met de gemeente Schagen ter plekke de mogelijkheden doorgenomen voor betere aanlichting van de brug. Handtekeningenactie “ De skate baan moet blijven op locatie Melchiorstraat”.


In september heeft de zwemvierdaagse weer plaatsgevonden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken komt in Oudesluis om de Dag van de Democratie te openen.

Het bereiken van het bericht dat de Bijenkorf per 2016 wordt gesloten.


In oktober kennismakingsbezoek aan Oudesluis door burgermeester mevr. M.J.P. van Kampen-Nouwen, dhr. J. Beemsterboer, wethouder.


In november zijn nieuwe geluidsmetingen bij de skate baan verricht.


In december is de  kerstboom geplaatst met nieuwe LED-verlichting. Wederom gulle gevers voor de onkosten van de boom. Herplaatsen van het mededelingenbord met alle gevolgen van dien.


In januari hebben de werkzaamheden plaatsgevonden omtrent het opheffen van het probleem wateroverlast Zomerbuurt/Sportlaan/Friesebuurt.


In maart is er een veldbezoek geweest vanuit de gemeente Schagen. Ruim een 30 tal punten, ook door inwoners aangegeven, zijn de revue gepasseerd en worden op termijn aangepakt.

Jaarlijkse dorpsschoonmaakactie i.s.m. de schooljeugd.
Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com en onze nieuwe website voor 400 jaar Oudesluis www.400jaaroudesluis.nl