Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2013-2014


Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. sociaal domein, subsidie beleid, convenant dorpsraden, wateroverlast en situatie De Akker).

Er waren diverse commissies die samen overlegden over o.a. waterberging, film over Oudesluis, dorpsvisie, 400 jaar Oudesluis en de plaatsing “De Zijper zwaan”.

Verschillende dorpsbewoners en fractievertegenwoordigers hebben onze vergaderingen bezocht.

Het bestuur is ingegaan op uitnodigingen van diverse officiële aangelegenheden o.a. opening kerkje Oudesluis en waterberging, jubileum Rond de Spoorhalte, inhuldiging burgemeester M. van Kampen.

Afgelopen jaar werden wij op de hoogte gehouden door de Stichting Kritisch Platform Windenergie Zijpe omtrent het windmolenbeleid.

In mei zijn de plaatsnaamborden Oudesluis geplaatst.

In juni hebben wij een Powerpoint presentatie gegeven over de activiteiten van Algemeen Dorpsbelang op de jaarvergadering van de bewoners van het Zijper Eilant.

In september heeft de herstart van de zwemvierdaagse plaatsgevonden, georganiseerd door een nieuwe, zeer enthousiaste werkgroep.

In november is de cursus “Zo maak je een dorpsvisie”gevolgd en tevens zijn wij lid geworden van de VvKkNH.

Informatiebord geplaatst bij de brug.

Eerste overleg met stratencoaches omtrent het 400 jarig jubileum Oudesluis.

In december is de  kerstboom geplaatst met versiering. Wederom gulle gevers voor de onkosten van de boom.

In januari is de steeg tussen de Jippesstraat en de Sportlaan opgeknapt door het bestuur.

In februari een hernieuwd oriënterend  gesprek gehad met CPO over mogelijke nieuwbouw.

I.s.m. VVN de verkeerssituatie Keinsmerbrug onder de loep genomen.

In maart is de snelheid Sportlaan besproken met de gemeente en politie (actie besproken).

De film over Oudesluis is afgerond en de Zijper zwaan geplaatst.

Jaarlijkse dorpsschoonmaakactie i.s.m. de schooljeugd.

In april wordt de brug in eigen beheer schoongemaakt door ADB.

Enquête “Leefbaarheid in Oudesluis” wordt rondgebracht en op 12 en 13 mei door bestuurleden opgehaald.

Diverse onderwerpen en foto’s zijn ook op onze website te lezen en te bekijken www.dorpbelangoudesluis.nl of onze dorpswebsite www.oudesluis.com