Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2011-2012

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 keer bij elkaar geweest.

Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig op het gemeentehuis geweest. Hierbij werden diverse onderwerpen besproken. ( o.a. woningbouw, verplaatsing trapveldje )

Er waren diverse commissies die samen overlegden over oa de woningbouw, dorpsbbq, het nieuwe trap/speelveld en de tentoonstelling over dorpen in de Zijpe.

Verschillende dorpsbewoners hebben onze vergaderingen bezocht.

Tevens werd een avond bezocht over de toeristische uitstraling van de Zijpe.

Ook de voorlichtingsavonden over de herindeling van de gemeente had de volle aandacht.

De tafeltennistafel die op het oude trapveldje stond was overbodig en werd verplaatst naar het schoolplein.

Eind mei was er in de Oude Herberg een presentatie over de rioolwerkzaamheden van de Melchiorstraat en Sportlaan.

Na een verdiende zomerstop startten we in september weer vol goede moed, met de gedachte dat de nieuwbouwplannen nu wel snel gepresenteerd kunnen worden.

Ondanks de matige zomer werd er weer veel gebruik gemaakt van het zwembad en alle waterkeuringen waren goed.

Eerst was er in oktober nog een presentatieavond over de waterberging.

Op ons verzoek knapte de gemeente de steeg tussen de Jippesstraat en Sportlaan op.

In het najaar begon de gemeente met de aanleg van het nieuwe trap/speelveld bij het sportcomplex.

Frans Schurer nam ons heel wat werk uit handen door aan te bieden zich met de websites bezig te houden.

We werden afgelopen jaar op de hoogte gehouden door Henno Dasselaar over de plannen om windturbines te plaatsen langs de Grote Sloot.


De kerstboom was weer het stralende middelpunt in ons dorp tijdens de donkere dagen. Dankzij de kerstpotten die dit jaar € 205,- opbrachten kunnen we deze traditie in ere houden.


De informatieavond over de woningbouw werd druk bezocht. Helaas zijn er nog weinig aanmeldingen. Zou de grondprijs hier iets mee te maken hebben?


Verder gaan de voorbereidingen voor de bbq gestaag door, tijdens deze vergadering hier meer informatie over.


Ook werd er hard gewerkt aan de tentoonstelling over dorpen in de Zijpe. Deze is vanaf mei te zien in het Zijpermuseum. Op dit moment wordt er druk gefilmd in het dorp door Jan van Drie en voorzien van commentaar door Wies Roels. De film zal volgend jaar te bewonderen zijn