Jaarverslag Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 2010- 2011

 

  1. Het bestuur is het afgelopen jaar 7 keer bij elkaar geweest

  2. Verder zijn er afgevaardigden van het bestuur regelmatig in Schagerbrug langs geweest (o.a. woningbouw, windenergie, verplaatsen trap/speelveldje, handreiking gemeentelijke herindeling, aangezicht komgrenzen)

  3. Er was contact met de wooncompagnie en de politie

  4. Diverse dorpsgenoten hebben onze vergaderingen bezocht, alsmede vertegenwoordigers politieke partijen en andere dorpsraden.

  5. Gesprek met de voorzitter van de huisjes op het Zijper Eilant

 

Bij het innen van de contributie werd aan de leden een setje ansichtkaarten van

Oudesluis kado gedaan. Een setje á 3 euro is verkrijgbaar bij de “Oude Herberg”.

 

Voor het 23ste jaar is weer de jaarlijkse dorpsschoonmaak gehouden in samenwerking met de “Bijenkorf”.

En voor de 5e keer was er een zwemvierdaagse m.m.v. de familie van Vossen.

De traditie is dat de kinderen bij beide activiteiten van D.B. een traktatie krijgen.

De brug is afgelopen jaar voor de eerste keer door D.B. schoongemaakt, dit  zal nu jaarlijks worden gedaan,

 

Zwembad is weer schoongemaakt en er is rondom geschilderd.

Ook zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd; een nieuwe pomp, 2 afsluiters alsmede roestvorming aan de trappen.

 

Werkzaamheden aan de Sportlaan en Noorderweg zijn gestart. Ook is de beschoeiing van de dam aangepakt.

 

Verder zijn er verbodsbordjes bij de school geplaatst. (verboden honden uit te laten en het betreden van het schoolplein)

 

Helaas wordt ook ons dorp door het dievengilde en een vernielzuchtige jeugd opgeschrikt.

Via Rond de Spoorhalte worden door ons de bewoners hieraan herinnerd en ook laat de politie zich op ons verzoek regelmatig in Oudesluis zien.

 

“Bel Herstel”is door ons ingeseind om het naambord Oudesluis op de Noorderweg en de verzakte tegels rond de put op de Friese Buurt te herstellen.

Ook is er op ons verzoek een zakjes dispenser (hondenpoep) geplaatst bij het grasveld nieuwbouw Sportlaan.

 

Bij de gemeente hebben wij onze stem laten horen omtrent de openbare verlichting en de saneringsplannen van de verkeersborden in ons dorp.

 

De Kerstboom brandde ook dit jaar weer mooi op ons dorpspleintje. De brug was van kerstverlichting voorzien: komend jaar zal het wapen nog worden aangelicht d.m.v. twee spotjes. De opbrengst van de kerstpotten was 132,65 euro.

 

Zijn bezig met een website onder de naam: oudesluis.com.  Op deze website staat zoveel mogelijk over Oudesluis, de verenigingen, activiteiten, recreatie, bedrijven etc.