Oudesluis duurzaam veilig inrichten (30 km zone)


Het duurzaam veilig inrichten houd in:


Door het plaatsen van borden A1 (zone) en A2 (zone) uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens zal een maximum snelheid van 30 km/uur worden ingesteld.

Hoe het eruit komt te zien ziet u op deze bijlage: Duurzaam veilig 30Km Zone.pdf


Hierbij de planning van de werkzaamheden:

In week 10 zal aannemer Ooms Construction starten met voorbereidende werkzaamheden.
 
Er wordt gestart op de Sportlaan
 
Hierna wordt de volgende volgorde van uitvoering aangehouden;


1  Lokatie 21 aanpassen portaal, 22, 23 nieuwe maatregel + weg (Sportlaan)
2  Lokatie 20 nieuwe maatregel + weg (Sportlaan)
3  Lokatie 15,19 aanpassen portaal, 16, 17 aanpassen bestaande maatregel,
    R1, R2 verharding zijkant (Noorderweg)
 

Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden in week 18 zijn afgerond.
 
Het dorp blijft natuurlijk altijd bereikbaar voor de weggebruiker, de Noorderweg en Sportlaan worden nooit gelijktijdig afgesloten.
 
Zie voor werkzaamheden Sportlaan deze bijlage: Werkzaamheden Sportlaan.pdf
Zie voor werkzaamheden Noorderweg deze bijlage: Werkzaamheden Noorderweg.pdf

http://www.zijpe.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&pagid=5&stukid=24891

Pagina 2