Protocol Verantwoord Zwemmen toegespitst op het zwembad De Sluispoel te Oudesluis

Versie 1 van 22 juni 2021


De inhoud van dit protocol is identiek aan de landelijk gehanteerde Protocol Verantwoord Zwemmen (laatste versie 6.0 van 21 juni 2021) zoals wordt gepubliceerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en door de landelijke Zwembad Branche.

Alle paragrafen van het nationaal protocol zijn voor zwembad De Sluispoel van toepassing, met uitzondering van de paragrafen:

•Regels voor huurders

•Activiteiten in binnen badinrichting

•Zwemlessen/schoolzwemmen

•Groepsactiviteiten

•Banen zwemmen

Verwijzingslink naar het nationaal protocol :  protocol versie 6.0  Opgesteld door Frans Onken, bestuurslid Algemeen Dorpsbelang Oudesluis