Agenda Bestuursvergadering  datum: 19 februari 2020 20:00 uur


1.Opening

2.Tijd voor Dorpsgenoten/insprekers

3.Notulen vorige vergadering

4.In- en uitgaande post

5.Actiepuntenlijst

6.Financiële update (indien nodig)

7.Vaste agenda punten:

a.Sluis / brug / pleintje

Bediening brug/sluis vrijwilligers

b.Tuinen

c.Zwembad/Zwemvierdaagse

Extra persoon erbij v.w.b. dagelijkse activiteiten.

Verbruik elektra

d.Zijper Eilant

e.Politie/BOA’s

f.Aandachtspunten veldbezoek/FIXI

g.Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis

h.Diversen

Glasvezel

AED

Planten (i.o.m. Henk Feijen)

Korte Ruigeweg

Bossage achter flatje Jippesstraat

Gasvrij IJsclub

i.Jaarplanner + HHR boekje

ALV 20 april

j.ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress)

8.Rondvraag

9.Datum volgende vergadering (Vaststellen vergaderdata).

10.Sluiting