Agenda Bestuursvergadering  datum: 8 mei 2019 20:00 uur


1.Opening

2.Tijd voor Dorpsgenoten/insprekers

3.Notulen vorige vergadering

4.In- en uitgaande post

5.Actiepuntenlijst

6.Financiële update (indien nodig)

7.Vaste agenda punten:

a.Sluis / brug / pleintje

Bediening brug/sluis

Verlichting (spot en lantaarnpaal)

Schoonmaken ophaalbrug

b.Tuinen

c.Zwembad/Zwemvierdaagse

Groot onderhoud

d.Zijper Eilant

e.Politie/BOA’s

f.Aandachtspunten veldbezoek

g.Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis

Nieuwbouw Oudesluis!!!! CPO ,locatie handbalveld-skatebaan

Polderpark (laatste loodjes en opening 15 juni 2019)

MFR (renovatie)

h.Diversen

Glasvezel

Bossage achter flatje Jippesstraat

i.Jaarplanner + HHR boekje

Mei/Juni

Doornemen draaiboek zwembad

Jaarrekening zwembad Zijper Eilant

Contributie en zwemkaart gelden doornemen

Jaarverslag zwembad

Voor 15 mei zwembad schoonmaken ; na 15 mei zwembad open

Copy RdeS contributie- en zwemkaarten ophalen

Contributie – en zwemkaarten lopen

Vergaderschema vaststellen 2e halfjaar

j.ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress)

8.Rondvraag

9.Datum volgende vergadering (Vaststellen vergaderdata).

10.Sluiting