Agenda Bestuursvergadering  datum: 16 januari 2019 20:00 uur


1.Opening

2.Tijd voor Dorpsgenoten/insprekers

3.Notulen vorige vergadering

4.In- en uitgaande post

5.Actiepuntenlijst

6.Financiële update (indien nodig)

7.Vaste agenda punten:

a.Sluis / brug / pleintje

Bediening brug/sluis

b.Tuinen

c.Zwembad/Zwemvierdaagse

Groot onderhoud

Gedragsregels zwembad

Bijhouden grasmaaien, balen verwijderen.

d.Zijper Eilant

e.Politie

f.Aandachtspunten veldbezoek

g.Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis

Polderpark (laatste loodjes en opening juni 2019)

MFR (renovatie)

Harpoen (rondom afwerken)

h.Diversen

Bossage achter flatje Jippesstraat

i.Jaarplanner + HHR boekje

Doornemen presentatie voor de ALV 2019.

j.ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress)

8.Rondvraag

9.Datum volgende vergadering (Vaststellen vergaderdata).

10.Sluiting