Agenda Bestuursvergadering  datum: 17 oktober 2018 20:00 uur


1.Opening

2.Tijd voor Dorpsgenoten/insprekers

3.Notulen vorige vergadering

4.In- en uitgaande post

5.Actiepuntenlijst

6.Financiële update (indien nodig)

7.Vaste agenda punten:

a.Sluis / brug / pleintje

Stekkerkast

Bediening brug/sluis

b.Tuinen

c.Zwembad/Zwemvierdaagse

Groot onderhoud

Gedragsregels zwembad

d.Zijper Eilant

e.Politie

f.Aandachtspunten veldbezoek

g.Dorpsontwikkelingsplan Oudesluis

Nieuwbouw Oudesluis

h.Diversen

Overleg HHNK, sluis, brug, baggeren, bootjes en Korte Ruigeweg

Bossage achter flatje Jippesstraat

i.Jaarplanner + HHR boekje

Overleg ADB en B&W gemeente Schagen (Hoe gaan we verder met Oudesluis)

j.ADB PR (SC/RdeS/Website/Omringexpress)

8.Rondvraag

9.Datum volgende vergadering (Vaststellen vergaderdata).

10.Sluiting